ПРОФИНАНС КОНСУЛТ Д ЕООД КРАЙНИ СРОКОВЕ ЗА ДА СЕ ОСЪЩЕСТВИ ВРЪЗКА С НАП на касови апарати и фискални принтери

Терминали за данъчна връзка с НАП. 
Фискални касови апарати с дистанционна връзка с НАП и КЛЕН (Контролна Лента на Електронен Носител) подчинени на последните изисквания на наредба H18. 
Продава Датекс, Тремол, Дейзи и Електроника за София, Пловдив, Перник и Ихтиман. Връзка на стари касови апарати с НАП отговарящи на новите искания на НАП.
Цени и Срокове за Връзка с НАП на (Касови апарати и фискални принтери)
Профинанс Консулт Д ЕООД връзка с нап

Нови модели касови апарати за връзка с НАП добри цени

Осъществихте ли връзка с НАП на настоящите си касови апарати?

НАЧАЛО => КАСОВИ АПАРАТИ ВРЪЗКА С НАП КРАЙНИ СРОКОВЕ
АДРЕС

София ул.Слатинска бл.53 вх.Г,
Пловдив ул.Иван Вазов 56,
Перник кв.Домова Махала
Кооперативен пазар Монопол,
Ихтиман ул.Цар Освободител 110
Тел: 02/870 56 57
GSM: 088/87 28 005

Ние от Профинанс Консулт Д ЕООД продаваме нови касови апарати който отговарят на исканията за дистанционна връзка със сървърите на Националната Агенцията по приходите (НАП)
съобразени с Наредба № Н-18/2006 г.

НОВО!!!!Касов апарат ДАТЕКС DP 55 KL ЦЕНА 389.00лв с (ДДС)ВГРАДЕН ДАНЪЧЕН ТЕРМИНАЛ ЗА ВРЪЗКА С НАП.В цената са включени всички услуги:Регистрация, Фискализация, Гранационен сервизен договор за 12 месеца, SIM карта с абонаментен договор към мобилен оператор за 12 месеца .GSM: 088/8728005     ТЕЛ: 02/8705657, WWW.PROFINANCE.BG

Всеки трговски обект притежаващ фискално устройство (касов апарат или фискален принтер) е длъжен да направи връзка с нап в различни срокове.

Всеки регистриран по ДДС търговски обект, който възнамерява да извършва търговска дейност след края на месец септември 2011 г. и касовия му апарат все още няма дистанционна връзка със сървърите на НАП рискува да му бъде наложена глоба до 10 000 лв. И ще трябва да затвори обекта си.

Закона гласи че всички останали търгуващи фирми, които са без регистрация по ДДС ще трябва да направят възможна дистанционната връзка с НАП не по-късно от края на месец март 2012 г.

С цел да има електронна връзка с нап на настоящите касови апарати ще бъде извършена преработка . За да бъде възможна тя ще има нужда да се добави външен данъчен терминал.


вижте цените за преработка на касови апарати с цел връзка с нап

Можете да закупите нови касови апарати с който да спазите изискванията на нареба 18 за дистанционната връзка с нап и да се включите в крайните срокове

Срокове за Връзка с нап на фискални касови апарати датекс, тремол, дейзи, елтрейд
вижте цените на новите ни касови апарати за връзка с нап

Ако решите сега да подмените вашите фискални касови апарати с цел връзка със сърварите на НАП ще ви коства само час. Ако всички търговци по ДДС плануват да чакат крайния срок през септември, искането им за свързване с нап няма да бъде физически възможно за сервизите поради големият брой нямащи връзка с нап фирми.

Покупката на нови касови апарати с възможност за осъществяването на връзка с НАП или преработката на вече съществуващите касови апарати се зачитат за разход за данъчни цели на търговците.

Профинанс Консулт Д ЕООД ви предлага нови касови апарати на ниски цени за връзка с нап на по-големите производители като Датекс, Тремол, Дейзи, Елтрейд.