Съкратена инструкция за работа с Електроннен касов апарат с фискална памет (ЕКАФП) модел А300.Производтсво на фирма Елтрейд предлаган от лицензирания сервиз и дитрибутор на касови апарати
Ние предлагаме
 
Цени на Продукти
  Цени Касови апарати
Услуги

Инструкция за касов апарат А300 производство на фирма Елтрейд

Кратка инструкция за работа с Касов апарат А300 на фирмата производител Елтрейд

Тази страница е създадена с цел да улесни всички клиенти на Профинанс Консулт Д ЕООД, който са си закупили Касов апарат А300.

Тук ще намерите полезна информация относно инструкцията за работа с Касови апарати А300 Елтрейд.

Режим Продажби ( Регистрация ) на Касов апарат А300.

1. Включвате касовия апарат ON/F , автоматично влиза в режим на работа .Появяват се 0.00

2. Ако на екрана се появят - - - - - - - - за да влезете в режим на работа се натиска клавиш TOTAL .
3. Въвеждате количеството.
4. Натискате клавиш X .
5. Въвеждате цена.
6. Избирате си стоковата група от 1 до 8 , сиви клавиши.
7. Натискате клавиш STL – на екрана се показва сумата която дължи клиента.
8. Натискате клавиш TOTAL за да приключите бона.

II.Корекции в режим продажби на Касов апарат А300.

Вариант 1 :
Забелязвате грешката си преди да сте натиснали клавиш за стокова група.
Решение :
Натискате клавиш С
Вариант 2 :
Забелязвате грешката си след като сте натиснали клавиш за стокова група, но преди бутон TOTAL
Решение :
Натискате клавиш VD
Вариант 3 :
Забелявате грешката си след като сте натиснали клавиш TOTAL
Решение :
Запазвате грешения бон и попълвате ръчна сторно касова бележка от кочан.

III.Касов апарат А300 Дневен финансов отчет.

1. Натискате клавиш ON/F на екрана ще се появи - - - - - - - -
2. Въвеждате 2 2 2 2 2 2 2 2 .
3. Натискате клавиш TOTAL

IV.Периодични отчет (месечен или годишен) за Касови апарати А300

1. Натискате клавиш ON/F на екрана ще се появи - - - - - - - -
2. Въвеждате 1 1 1 1 1 1 1 1 .
3. Натискате клавиши 1 1
4. Натискате клавиш STL .
5. Въвеждате началната дата на периода, за който искате да правите отчет ( например 01 08 10 ).
6. Натискате клавиш X .
7. Въвеждате крайната дата на периода за който искате да правите отчет ( например 31 08 10 ).
8. Натискате клавиш VD .

Инструкция за касов апарат А300 производство на фирма Елтрейд

Пишете ни на
vlahova@dir.bg

Публикувано на
18.08.2010 г.

Тук ще са вашите запитвания свързани с касов апарат А300 производство на фирма ЕлтрейдНачало За нас Контакти Услуги Продукти
Валиден HTML 4.01