Доработка на касови апарати 2019г.

Доработка на стар касов апарат Цена 2019г.
Доработка /Преработка на стари касови апарати
Тремол 2019г Цени

Профинанс Д ЕООД

Доработка на кои модели касови апарати Тремол през 2019г може да бъде извършена за да отговарят на изискванията след последните промени направени от НАП ? Касови апарати Тремол подлежащи на доработване според последните изменения в наредба Н-18 направени през 2018 г

НАЧАЛО => ДОРАБОТКА НА СТАРИ КАСОВИ АПАРАТИ ТРЕМОЛ 2019Г ЦЕНИ
Доработката на касови апарати Тремол се налага за да отговарят на измененията в Наредба № Н-18/2006 г. направени през 2018г

Публикувано 14.12.2018

Профинанс Д ЕООД извършва на ниски-цени Доработка/ Преработка на стари касови апарати Тремол. Касови апарати Тремол подлежащи на доработка според последните изменения направени през 2018 г.

Касови апарати
Тремол ZS-KL
за доработка на
стар касов апарат
2018г-2019г
Цена=


Ако имате стар касов апарат Тремол ZS-KL можете да направите актуализация съобразена с последните изменения на наредба Н-18 направени през 2018г . Така ще можете да го ползвате и след изтичане на сроковете за смяна или доработка .

Касов апарат
Тремол ZM-KL


Касов апарат ELTRADE A100S DV с външен (GPRS MODUL) данъчен терминал за връзка с нап

Виж изображението в пълен размер

Касов апарат
Тремол ZM-KL
доработка Цена =


- Стациоанрен касов апарат
- Връзка с НАП - Да
- Подлежи на доработка 2019г
Трябва да бъде доработен за да може да го ползвате след сроковете обявени от НАП
- Цена за доработка =

КАСОВ АПАРАТ
Tremol S-KL
доработка 2019г
Цена =


- Мобилен касов апарат
- Удобен за разносна търговия
- Данъчен терминал вграден
- Цена за доработка 2019г =

КАСОВ АПАРАТ
Tremol Z-KL
доработка 2019г
Цена =


- Стационарен касов апарат
- Подлежи на доработка 2019г
- Дистанционна връзка с НАП -Да
- Големи бутони
- Актуализация 2019 Цена =

Касови апарати
Тремол M-KL


Касови апарат Тремол M-KL доработка 2019г

Виж изображението в пълен размер

КАСОВ АПАРАТ
Tremol M-KL
доработване 2019г
Цена =


- Стационарен касов апарат
- Връзка с НАП - Да
- Подлежи на доработка
- Актуализация през 2019г
- Цена за доработка =

КАСОВ АПАРАТ
TREMOL TOUCH-KL
подлежи на
Актуализация 2019г


- За да отговаря на изискванията на Наредба № Н-18 след направените промени през 2018г трябва да бъде доработен.